+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบ นิวไอคิวเซ็นเตอร์ ปี 2563

13/03/2018

เตรียมตัว !  พบกับการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของ  บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์จำกัด ในปีการศึกษา  2563  นี้


1.โครงการพัฒนาศักยภาพรายวิชา
(S.T.E.M.)
 -วิทยาศาสตร ์
 -ภาษาไทย
 -ภาษาอังกฤษ
 -คณิศาสตร์
สำหรับ นักเรียน สายชั้น ป1-ป.2-ป.3ป.4-ป.5-ป.6  ค่าสมัครสอบวิชาละ 35 บาท  สอบวันที่10 หรือ 11 ตุลาคม2563


2.โครงการทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป
สมรรถนะทางวิชาชีพ (V-Net)   (มีให้เลือกสอบหลายวิชา  คือ
การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย-การตลาด
เครื่องยนต์-เครื่อง
กลโรงงาน
ไฟฟ้า-อีเล็กทรอ    
นิกส์
คหกรรม-อุตสาห กรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
การก่อสร้าง-โยธา-
สถาปัตย์-สำรวจ
สำหรับ นักศึกษา
ระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2  ค่าสมัครสอบ วิชาละ 90 บาท  สอบวันที่ 28หรือ 29 พฤศจิกายน 2563


3.โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
(สอบรวม 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา)
สำหรับ นักเรียน
สายชั้น 
ป.3 @140 บาท
ป.6 @150 บาท
ม.3 @150 บาท
ม.4-5-6 @180 บาท
สอบวันที่ 10 หรือ 11 หรือ 12 หรือ 13 ธันวาคม 2563


4.โครงการทดสอบความถนัดทั่วไป และ ความถนัดทางวิชาชีพ-วิชาการ (Gat และ Pat)
มีให้เลือกสอบครบทั้ง 7 Pat คือ
Pat 1 (คณิตศาสตร์)
Pat 2 (วิทยาศาสตร์)
Pat 3 (วิศวกรรมศาสตร์)
Pat 4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Pat 5 (วิชาชีพครู)
Pat 6 (ศิลปกรรมศาสตร์)
Pat 7 (ภาษาอังกฤษ)
สำหรับนักเรียน สายชั้น ม.4-5-6
ค่าสมัครสอบ วิชาละ 90 บาท  สอบวันที่ 16 หรือ 17 มกราคม 2564


5.โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบรวม 5 วิชา เหมือน O-Net) สำหรับนักเรียนสายชั้น 
ป.1 @ 90 บาท
ป.2 @120 บาท
ป.4 @140 บาท
ป.5 @150 บาท
ม.1 @150 บาท
ม.2 @150 บาท
สอบวันที่ 4 หรือ 5หรือ 6 หรือ 7 กุมภาพันธ์ 2564


6. โครงการทดสอบ9 วิชาสามัญ (รับตรงร่วมกัน)สำหรับนักเรียนม.4-5-6
สายวิทย์ต้องสอบ
รวม 7 วิชา คือ
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ไทย อังกฤษ
สังคม ค่าสมัครสอบ
คนละ 250 บาท
สายศิลป์ ต้องสอบ
รวม 5 วิชา คือคณิต (พื้นฐาน)
วิทย์ (พื้นฐาน)
ไทย อังกฤษ สังคม
ค่าสมัครสอบ คนละ 200 บาท
สอบวันที่ 13 หรือ 14 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียน หรือ คุณครู หรือ นักเรียน  ท่านใด
สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมสอบ  กรุณาติดต่อที่บริษัท  โทร.081-921-7985 หรือ 02-427-3139
หรือ Email : kaewiq@hotmail.com
ID Line : kaewnewiq
www.newiqcenter.com
ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ในปีนี้ บริษัท เตรียมเงินทุนการศึกษา  รางวัล  โล่เกียรติยศ  มอบให้แก่นักเรียน และ โรงเรียน  มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
(ทุกโครงการทดสอบ  หมดเขตรับสมัคร  ก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์
พิเศษสุด !ช่วงนี้ มี Promotion สุดคุ้มที่จะมอบให้กับ โรงเรียน และ คุณครู ที่สนใจ ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมสอบ   กรุณา สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโดยตรง)

ที่มา :