+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

PRE V-NET

13/03/2018

การสอบอย่างแรก ปวช. ไม่รู้จักไม่ได้เลย กับการสอบ V-NET หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 เพื่อประเมินการเรียนการสอนของสถาบันศึกษา และประเมินความรู้ของนักเรียนในระดับชาติ

การสอบ V-NET เป็นการสอบบังคับที่น้องๆ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ต้องสอบก่อนจะเรียนจบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ นอกจากนี้ยังมีการนำคะแนน V-NET ไปใช้เพื่อสอบเข้าด้วย เช่น การสอบเข้า ปวส. หรือ มหาวิทยาลัย (โครงการที่เปิดรับเฉพาะ ปวช.) ไม่ว่ายังไงก็ต้องสอบอยู่ดี มีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นทำให้ได้คะแนนดี จะได้นำไปใช้เพื่อสมัครเรียนต่อได้ค่ะ

ที่มา : dek-d.com

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com