+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

PRE A-LEVEL

13/03/2018

A Level คืออะไร ?

A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่น้อง ๆ ได้เรียนที่โรงเรียนเลย ดังนั้นเนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นเนื้อหาตามหลักสูตร (แต่ข้อสอบอาจจะออกสอบพลิกแพลงบ้างเล็กน้อย) และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยข้อสอบเดิมของ A Level ก็คือ 9 วิชาสามัญ (หรือบางคนอาจจะคุ้นในชื่อ 7 วิชาสามัญนั่นเองงง)

A Level ใช้ทำอะไร ?

A Level เป็นการสอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยฯ ตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันกำหนด สัดส่วนที่ใช้ก็จะแตกต่างกัน
เช่น คณะรัฐศาสตร์ บางมหาลัยฯ ใช้คะแนนคณิตเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่บางมหาลัยฯ อาจจะใช้แค่ไทย-สังคม
ดังนั้นใครจะเลือกสอบวิชาไหน ต้องดูเกณฑ์คะแนนให้ดี ๆ น้า ว่าคณะ / มหาลัยฯ ที่อยากเข้าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง 

แล้วแบบนี้ Dek68 จำเป็นต้องสอบ A level ทุกคนมั้ย ? คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับว่าคณะที่น้อง ๆ ต้องการจะเข้า ใช้เกณฑ์คะแนนสอบอะไรบ้าง บางคณะใช้สัดส่วนคะแนน  A-level เยอะ บางคณะใช้สัดส่วนคะแนน A-Level น้อย แต่พี่แนะนำว่าให้สอบ A-Level เผื่อไว้ด้วยดีกว่าน้า เผื่อน้อง ๆ ต้องการสมัครคณะอื่นเพิ่มเติม จะได้มีคะแนนนี้ไว้ยื่นสมัคร !!

A Level สอบอะไรบ้าง ?

วิชาหลักของ A Level มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิต 1, คณิต 2, วิทย์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / ญี่ปุ่น / เกาหลี / จีน  / ภาษาบาลี / สเปน)
น้อง ๆ จะลงสอบวิชาไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด หรือใครต้องการสอบทุกวิชาก็ทำได้เหมือนกันน้าา ยกเว้นวิชาเดียว คือ A-Level ภาษาต่างประเทศ เพราะวันและเวลาสอบทุกภาษาเป็นเวลาเดียวกัน เลยทำให้เลือกสอบได้แค่ภาษาเดียวเท่านั้น 

ที่มา : niets.or.th

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com