+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

วันสอบ GAT/PAT (24 - 27 ก.พ.61) ควรเตรียมร่มให้พร้อม และเผื่อเวลาเดินทางไปสนามสอบ

12/03/2018

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่23-24 กุมภาพันธ์ 2561) ฉบับที่ 15 (92/2018) นั้น

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ควรเตรียมร่ม หรือ ชุดกันฝนให้พร้อม และเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา รวมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าว อาจมีอากาศแปรปรวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th