+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

สั่งทำโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร บัตรเติมเงินทดสอบเข้าทำภาษาอังกฤษ ได้แล้ววันนี้

12/03/2018

สั่งทำโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร  บัตรรหัสทดสอบเข้าทำภาษาอังกฤษ ได้แล้ววันนี้

1. ราคาโล่ชุดละ 1,000 บาท

2. กรอบรูปวิทยาศาสตร์ชุดละ 350 บาท

3. เกียรติบัตรชมเชยชุดละ 100 บาท

4.บัตรเติมเงินทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับคุณครูชุดละ 4,900 บาท