+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

Promotion พิเศษสุด

13/03/2018

Promotion พิเศษสุด  สำหรับครูผู้ประสานงาน และ ร.ร.ที่สนใจเข้าร่วมสอบกับ นิวไอ.คิว.ในปีนี้ หมดเขตวันที่ 31 ส.ค.62

 

1. เงินเพิ่มพิเศษ ให้กับ ครูผู้ประสานงาน จำนวน 5% ของยอดเงินสุทธิค่าสมัครสอบทั้งหมด

2. นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนจะได้รับข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยคำตอบคนละ 1 ชุด

3. ร.ร.ที่เข้าร่วมสอบ ทุกโรง จะได้รับบัตร EOL 1 ชุด ไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอบภาษาอังกฤษ

4. บริษัทจะจัดทำเกียรติบัตรชมเชยให้ครูผู้ประสานงานในฐานะผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ

5. ร.ร.ที่ร่วมสอบทุกโรง จะได้รับ ส่วนลด15% ในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท เช่น สื่อหารเรียนการสอนบัตร EOL

 

ที่มา :