+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค

18/03/2018

ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค

วันนี้เรามารู้จักประโยคง่ายๆที่เราไว้ใช้เวลาที่เราไปที่ธนาคารแล้วเราต้องการที่จะฝากเงินเข้าบัญชีของเรา ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันจากคุณลูคัสในวีดีโอนี้กันเลย


วิธีใช้ I would like to deposit money in my account. ก็ง่ายๆคือ เวลาที่เราต้องการจะฝากเงินเข้าบัญชีของเรา เราก็จะพูดว่า I would like to deposit money in my account. ที่หมายความว่า “ฉันต้องการจะฝากเงินเข้าบัญชีของฉันสักหน่อย” ก็คือ I would like นั้นหมายความว่า ฉันต้องการ ส่วน deposit นั้นหมายความว่า ฝากเงิน นั่นเอง

ที่มา : engtest

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com