นิวไอคิวเซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ
หัวข้อ
หน้าแรก
คิดจะทดสอบนักเรียน
โครงการทดสอบ
กิจกรรม
บริการ
ตรวจสอบคะแนน
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 2
สมาชิกล่าสุด: webmaster
คิดจะทดสอบนักเรียน นึกถึง นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์

คิดจะทดสอบนักเรียน นึกถึง นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์
ทำไม ? ถึงต้องสอบกับ นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์

1. เพราะ นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จัดสอบครบทั้งระบบ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

2. เพราะ นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ มีการจัดสอบทั้ง PRE N.T.(NATIONAL TEST = ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1, ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 รวม 6 สายชั้น PRE O-NET(ORDINARY NATIONAL EDUCATIONAL TEST = ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน) สำหรับนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.4-ม.5-ม.6 รวม 6 สายชั้น GAT(GENERAL APTITUDE TEST = ข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.5-ม.6 รวม 3 สายชั้น PAT(PROFESSIONAL AND ACADEMIC APTITUDE TEST = ข้อสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ-วิชาการ) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.5-ม.6 รวม 3 สายชั้น มีให้เลือกสอบครบทั้ง 7 PAT คือ PAT 1 = ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 = ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รวมเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 ส่วนไว้ในข้อสอบ PAT 2 ทั้งหมดแล้ว), PAT 3 = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์, PAT 4 = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์, PAT 5 = ความถนัดทางวิชาชีพครู, PAT 6 = ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และ PAT 7 = ความถนัดทางภาษาอังกฤษ

3. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(N.T.) จะยึดแนวทางข้อสอบและรูปแบบของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส,พ.ฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน(O-NET)จะยึดแนวทางข้อสอบและรูปแบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(ส.ท.ศ.) องค์กรมหาชนข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไปและข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ-วิชาการ จะยึดแนวทางข้อสอบและรูปแบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(ส.ท.ศ.) องค์กรมหาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน คุณครู และโรงเรียน ที่สมัครเข้าร่วมสอบ

4. ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักเรียนเพราะค่าสมัครสอบในแต่ละโครงการ แต่ละสายชั้น ถูกที่สุด (เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่จัดทำโครงการในลักษณะนี้ โปรดดูรายละเอียดจาก www.newiqcenter.com)

5. ข้อสอบ O-NET(ม.4-5-6), O-NET(ม.3) และ O-NET(ป.6) สอบทั้งหมด 8 วิชา เหมือนข้อสอบ ส.ท.ศ. คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษา-พลศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพ-เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจ

6. ข้อสอบแต่ละโครงการแยกตามสายชั้นอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกันอย่างบริษัทอื่น อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในสายชั้นนั้นๆ สอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักเรียนสายชั้นอื่นมาร่วมสอบด้วย เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนได้อย่างถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียน

7. ข้อสอบมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรปฏิรูปของกระทรวงศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการสอบดูง่าย เข้าใจดี และมีรายละเอียดเชิงสถิติที่มากที่สุดกว่าบริษัทอื่นๆ(จากคำชมเชยของนักเรียนผู้เข้าสอบ คุณครูผู้สอน และฝ่ายบริหารของโรงเรียน)
หากท่านพิจารณาถึงเหตุผลทั้ง 6 ประเภทนี้แล้วสนใจจะสมัครเข้าร่วมสอบ กรุณาติดต่อบริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-4273139-40 FAX 02-4273138 มือถือ 081-9217985 WEBSITE : www.newiqcenter.com

Email : newiqcenterthai@yahoo.com Website : www.newiqcenter.com