+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบ PRE-TEST

สถาบันทดสอบ นิว ไอ.คิว เซ็นเตอร์ จำกัด

ขอเชิญนักเรียนชั้น 

ป.1 ถึง ม.6 & ปวช. ถึง ปวส.

ดูรายละเอียด

PRE - TEST

โครงการทดสอบของ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด ในปีการศึกษา 2561

  • PRE GAT/PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • PRE V-NET
  • PRE O-NET
  • PRE N.T.

ดูรายละเอียด

NEW IQ CENTER

นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ

ระบบการทดสอบทางวิชาการ จัดสอบครบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิเช่น PRE N.T., PRE O-NET, GAT, PAT

เพื่อให้ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของตนเอง ได้รู้แนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

GALLERY

VIDEO

ระบบ การสอบ

วิชาสามัญ

การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นการสอบที่จะใช้ในรอบรับตรงเท่านั้น

Read More ...

GAT

GAT

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

Read More ...

PAT

PAT

(Professional and Academic Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

Read More ...

B-NET

(General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

Read More ...

V-NET

(Vocational National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

Read More ...

N-NET

(Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Read More ...

I-NET

(Islamic National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา

Read More ...

O-NET

(Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

Read More ...

Our Latest Teacher

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

Like what you're learning Get started today!

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Sing Up